Burza cenných papírů Praha (BCPP)

U nás se burza vyvíjela značně později, až v polovině 19. století. V roce 1861 se začalo obchodovat v tzv. Produktenhalle, ale hned po roce se, kvůli nedostatečnému počtu investorů, rozpadla. Trvaleji se u nás burza prosadila o 10 let později, kdy se významný obchodník s cukrem Alois Oliva postavil do čela osobností, které měly v plánu burzu znovu přivést k životu.

V meziválečném období naše burza dokonce, co do významu a obchodovaných komodit, překonala burzu Vídeňskou.

Dalším významným datem pro Pražskou burzu byl květen 2004, kdy byla americkou komisí pro cenné papíry zařazena mezi neamerické burzy, bezpečné pro investory (Designated offshore market).

Oficiálním indexem pražské burzy je indey PX, který se začal počítat od 20.3.2006, kdy nahradil Index PX 50 a PX-D.

Tržní prostory na Pražské burze se dělí na: hlavní trh – zde se obchoduje s nejkvalitnějšími papíry, vedlejší trh – zde se obchoduje s kvalitními papíry, oficiání volný trh – potřebou k obchodování je pouhá registrace eminenta, obchodují zde zejména začínající firmy a posledním tržním prostorem je prostor nejmladší (založen 30.9.1999) tzv. nový trh – zde obchodujé převážně nově vzniklé firmy (nutný je alespoň rok na kapitílovém trhu a výše základního jmění min. 10 mil. Kč).

Nejvýznamějším segmentem Pražské burzy je systém SPAD (systém pro podporu trhu, akcií a dluhopisů). V tomto systému, jelikož Pražská burza spadá mezi ty méně významné světové burzy, se obchoduje s nejlikvidnějšími a nejobchodovanějšími akciemi. Zpravidla bývá o to co se obchoduje v tomto segmentu, největší zájem.

Na zařazení akcie do tohoto segmentu neexistuje právni nárok, nýbrž, pokud chce eminent, aby jeho akcie byla obchodována zde, musí si zajistit podporu alespoň tří tvůrců trhu, neboli market markerů.

Obchodování v systému SPAD je rozděleno do dvou fází: otevřené a uzavřené. Otevřené je od 9:00 do 16:00 a spočívá ve zveřejňování cen tvůrců trhu za kolik jsou jimi obchodovatelné cenné papíry, pro které vykonávyjí tvůrce trhu. Na základě tohoto je stanovena tzv. nejlepší kotace, která ustanovuje nejvyšší nákupní a nejnižší prodejní cenu. Obchodování je možné pouze v rozsahu vymezeném kotací, rozšířenou o 0,5% oběma směry. Po dobu uzavřené fáze nejsou povinni tvůrci trhu již zveřejňovat ceny a marozdíl od otevřené fáze, nemají ani povinnost, při shledání, že jejich kotace je nejlepší, uzavírat obchody.